COMPETE & GEWINN!

Premii C&G- Limba engleză

REZULTATE LIMBA ENGLEZĂ

REZULTATE LIMBA GERMANĂ

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE CONCURS JUDEȚEAN* “Compete & Gewinn!”*

Concursul județean de limba engleză și limba germană “Compete & Gewinn!” , Ediția a VI-a, care se adresează elevilor din clasele a a IV-a, a V-a si a VI-a, L1 si L2  va avea loc în data de 18 martie 2023 la Școala Gimnazială “Marin Preda”, Pitești.

Concursul va începe la ora 09.30.

Elevii se vor prezenta între orele 8.30-09.00

Concursul va avea 2 componente: proba scrisă (de înțelegere a unui text scris, gramatică/vocabular,  creație literară)  și proba de înțelegere a unui text audiat.  

Durata probei scrise: 1 oră; durata probei de înțelegere a unui text audiat : 20 minute.

Limba engleză- numar maxim de participanți: *3 elevi/nivel/scoală la L1 si 5 elevi/nivel/scoală  la L2* (fiind școli mai puține)

Fiecare școală participantă va trimite un profesor evaluator și un asistent.

Înscrierile elevilor se fac în perioada 1- 7 martie 2023,

  1.  pe baza fişei de înscriere completată conform modelului , semnată și ștampilată de directorul unității, scanată și trimisă la adresa de email compete.gewinn@gmail.com  și în formularul https://forms.gle/iETdLseuKYkSuZ4G6 
  2. acordul de parteneriat completat în două exemplare- direct la școală sau scanat impreună cu fisa de înscriere

Propunerile de subiect se primesc la adresa compete.gewinn@gmail.com  , documente word și fișierul audio, se va consemna nume prenume profesor, școala de proveniență

Nu se percepe taxă de participare.

Evaluarea lucrărilor se va face conform baremului de corectare de către comisia de evaluare (numită prin decizie de către școala aplicantă). Nu se admit contestatii.

Se vor acorda premii avizate de I.S.J. Argeş (un premiu I, un premiu II, un premiu III şi restul  menţiuni, până la 15%  din numărul de participanți pe clasă, conform punctajului obţinut și premii speciale pentru cele mai deosebite creații compuneri.

SUBIECTE LIMBA GERMANĂ

BAREM LIMBA GERMANĂ

Informații concurs

Repartizare elevi pe săli Limba Germană Concurs Compete&Gewinn

Repartizare elevi pe săli Limba Engleză Concurs Compete&Gewinn