Materiale cadre didactice

Legislație 2017-2018

Procedura operatională
privind elaborarea şi aprobarea programelor şcolare
pentru disciplinele/domeniile de studiu opţionale şi
respectiv pentru modulele de pregătire din invatamantul
preuniversitar, ofertate la nivelul unităţilor de
invăţământ din judetul Argeş in anul şcolar 2018 – 2019

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 5.485/13.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul 2018-2019

ORDIN 3027_2018

Calendarul miscarii de personal 2017-2018

Metodologie miscare personal 2017-2018

OMECTS 5739

Ghid program „Scoala altfel

Documente 2017-2018

REGULAMENT ORDINE INTERIOARA 2017-2018

PLAN OPERAȚIONAL 2017-2018

PLAN DEZVOLATARE INSTITUȚIONALĂ 2017-2018

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 2017-2018

COD ETIC 2017-2018

Partea I – Regulament intern

Partea II- Regulament intern

OMECS 3678

Ordin 3676 modificare calendar admitere

Anexa_1_CALENDARUL ADMITERII 2015_modificat

Anexa_2_Calendarul admiterii 2015_IP

PLAN INSTITUTIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALA

4.2_Instr_mod_completare_Raport individual

4.1_Raport_individual_dez_prof_tipizat

ROF 2015

R.O.F.U.I.P

ORDIN Nr.4801 def

ORDIN Nr.4802 def

Regulamentul specific olimpiada de lingvistica 2015

ANEXA la Regulamentul specific privind organizarea si desfasurarea Olimpiadei de Lingvistica

Consiliul de administrație
MO Consiliul de Administratie 22.09.2014

ADMITERE LICEU 2015
ADMITERE LICEU 2015

EVALUARE NATIONALĂ 2015
EVALUARE NATIONALA 2015

Invitatie – oportunitati de participare in programele internationale JA 2014-2015

113

Buna ziua,

Va invitam sa beneficiati GRATUIT in cursul anului scolar 2014 – 2015, de oferta de programe si proiecte internationale derulate de Junior Achievement Romania (JA) in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale.

In perioada 1 – 30 septembrie, va puteti inscrie pentru implementarea la clasa a programelor JA de educatie economica, educatie antreprenoriala, educatie pentru orientare in cariera, educatie financiara in oricare dintre urmatoarele moduri:
Curriculum la Decizia Scolii/Optional (RECOMANDAT)
Consiliere/Dirigentie
Extracurricular/Cerc
Scoala dupa scoala
Auxiliar la discipline curente.
Junior Achievement Romania asigura cadrelor didactice inscrise un pachet complet (in valoare de 850 euro/clasa de minim 15 elevi, acordat gratuit tuturor profesorilor cu inscrieri complete, efectuate pana la 1 octombrie 2014) care cuprinde:
kit de materiale educationale pentru derularea programului la clasa (Ghidul profesorului, Manualul elevului pentru toti elevii inscrisi, Materiale auxiliare);
instrumente de evaluare: pre- si post-teste de aptitudini si cunostinte, teste intermediare, proiecte;
certificate pentru elevii participanti la programele si proiectele JA;
formare de formatori pentru programele JA;
traininguri de specialitate certificate;
suport si consultanta pe parcursul implementarii programelor;
acces pentru elevii participanti la competitiile nationale si internationale;
acces la reteaua internationala a celor 123 de tari participante in programele JA;
adeverinta de recunoastere a implementarii programului/proiectului Junior Achievement in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale.
Va invitam sa consultati brosura de prezentare a activitatii, programelor si proiectelor organizatiei si sa accesati contul dvs. de profesor de pe www.jaromania.org pentru:
– a consulta descrierea pasilor de inscriere ce trebuie parcursi pana la 1 octombrie (trimiterea acordului, inscrierea claselor si elevilor in contul de profesor, asocierea clase-programe) si
– a descarca acordul de implementare necesar a fi incheiat intre scoala si JA, acord care precizeaza conditiile si modul de derulare a programelor si proiectelor.

Pentru informatii suplimentare, ne puteti contacta direct la inscrieri@jaromania.org sau 021/312.31.94.

Avand convingerea ca derularea acestor programe internationale in Romania, programe destinate dezvoltarii la elevi de aptitudini pentru viata si profesie, va contribui pozitiv la procesul educational, va invitam sa faceti cat mai curand pasii de inscriere, programele fiind disponibile anual GRATUIT unui numar limitat de profesori.

Toate cele bune,
Echipa Junior Achievement Romania

Curs gratuit cu credite. Grup tinta – profesor inv primar si prescolar
Dragi colegi!
Casa Corpului Didactic Arges organizează selectia participantilor în vederea constituirii grupului tintă pentru proiectul „Competitivitate si calitate în cariera didactică” POSDRU/157/1.3/S/ 137974.
Termen limită: 31.07.2014.

Formularul de înscriere îl puteti descărca din :Model_CV_RO
Apel inscriere cursuri -v1
Gasiti fisierul la www.ccdarges.ro, la rubrica Anunturi.
Numia bine,
Iulia Dobrin

Structura an scolar 2014-2015
Structura an scolar 2014-2015

Legea 1 modificata 2014 cu oug 49
Legea-1-modificata-2014-cu-oug-49

Carţi cadre didactice

Romania-events-respecting-diversity-toolkit
Explorarea Dreptului Umanitar manual
Extras Carta Drepturilor Fundamentale
Suport curs limbi moderne
Prezentare_freinet
Environmental+games+and+activities+booklet+for+kids
Games
Ice breakers-Cartea-Mare-Jocuri-Copii
Ghid pentru profesori
Instruirea centrata pe competente
Proiectarea curriculumului centrat pe competente suport de curs
Nonformal Education Manual
Culegere de texte pentru serbari scolare
Cartea mare a jocurilor

Fisa de post și autoevaluare 2017-2018

FISA POST EDUCATORI,PROFESORI INVATATORI DIRIGINTI

FISA POST CADRU DIDACTIC

FISA AUTOEVALUARE

Ordin şi Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014
OMEN nr. 3334 din 24.04.2014

Evaluare Nationala pentru clasa a II-a
Modele teste
Model 1 Citit Caietul elevului
Model 2 Scris Caietul elevului
Model 3 Citit Caietul elevului
Model Matematica Caietul elevului

Evaluare Nationala pentru clasa a IV-a
Modele teste
Limba Română 1
Limba Română 2
Matematică

Evaluare Nationala pentru clasa a VI-a
Modele teste
Model Limbă si comunicare – Limba engleză
Model Limbă si comunicare – Limba franceză
Model Matematică si Stiinţe ale naturii

Articol Revista de pedagogie
Dragi colegi,
Revista de pedagogie are placerea sa va invite sa contribuiti cu un articol pentru primul numar pe anul 2014, numar aflat in coordonarea departamentelor Politici educationale si Consiliere si management educational.
Regulile pentru redactare le puteti gasi fie in Ghidul autorului (atasat), fie la adresa: Ghidul autorului
Mai multe informatii despre profilul revistei, colectivul de redactie sau despre procesul de recenzare gasiti la adresa revista-de-pedagogie
Ne-am bucura sa primim cat mai multe articole si reinnoiesc propunerea de a disemina temele de cercetare 2013 in cadrul revistei.
Adresele la care pot fi trimise articolele sunt:
revped@ise.ro sau c_speranta@ise.ro
Termenul pentru trimiterea articolelor este (generos): 30 aprilie 2014

Referat de necesitate
REFERAT NOU MODEL

Avizare excursii
OMEN 3060
FORMULAR EXCURSIE
PLAN EXCURSIE, ACORD PĂRINTE, DECLARAŢIE ELEV

Bilet de intrare gratuit la muzee şi grădini zoologice în data de 9.04.2014
BILET ZIBO

Prezentare programe Junior Achievement
CDS 2014-2015
JSD 2014 – prezentare profesori

Catalogul manualelor şcolare valabile în învăţământul preuniversitar an şcolar 2013-2014
CATALOGUL MANUALELOR ŞCOLARE

Dezvoltarea competenţelor cheie în şcolile din Europa
DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR

Managementul clasei
GHID PENTRU PROFESORI ŞI ÎNVĂŢĂTORI

Regulamentul de inspectie a unităţilor de învăţământ preuniversitar
REGULAMENTUL DE INSPECŢIE

Metodologia de evaluare anuală a
activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar

ANEXA OMECTS 6143 DIN 2011
ORDIN NR.4613 DIN 2012

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
REGULAMENT

Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ
OMECTS5559-07.10.2011

Ordin şi metodologie privind activităţile specifice funcţiei de diriginte
ORDIN PRIVIND ACTIVITĂŢILE SPECIFICE FUNCŢIEI DE DIRIGINTE
METODOLOGIE PRIVIND ACTIVITĂŢILE SPECIFICE FUNCŢIEI DE DIRIGINTE

Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015
OMEN 5454

Metodologie pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015
ANEXA OMEN 5454

În vederea efectuării excursiilor/taberelor şcolare, începand cu data de 01.02.2014, cererea de avizare a excursiei/taberei va avea forma din documentul ataşat
AVIZARE EXCURSII

Portofoliul educaţional al elevului
PORTOFOLIUL EDUCATIONAL AL ELEVULUI

PROGRAMUL ERASMUS+APEL NATIONAL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE 2014
PROGRAMUL ERASMUS+APEL NATIONAL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE 2014

Modificări Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
OUG117-2013

Structura an şcolar 2013-2014
STRUCTURA AN ŞCOLAR

Materiale Consiliul Profesoral

Consiliul Profesoral 10.09.2015

CP 03.09.2013 LEGISLATIV
CP 03.09.2013 MANAGERIAL
CP 11.12.2013
CP 18.12.2013
CP 09.05.2014
EVALUARE ANUALĂ A ACTIVITĂȚII PERSONALULUI DIDACTIC NOUA METODOLOGIE

Cursurile online iTeach constituie o oportunitate de formare pentru cadrele didactice înscrise pe platforma de dezvoltare profesională continuă www.iteach.ro .

Comunitatea școlilor din Europa www.etwinning.net Platformă gratuită și sigură prin intermediul căreia profesorii din Europa să interacționeze, să dezvolte proiecte de colaborare și să facă schimb de informații.

Găzduire de videoclipuri create de profesori în scopuri educaţionale www.teachertube.com. Poate fi şi o sursă de materiale utile.

Creare de prezentări non-lineare, cu posibilităţi ca: zoom, itinerar al prezentării, inserare de legături, imagini, videoclipuri, texte, fişiere pdf, desene. www.prezi.com

Aplicaţie simplă pentru crearea de postere interactive. Combină imagini, video, muzică, fotografii, linkuri şi audio pentru a crea pagini mulitmedia.www.glogster.com

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP) www.llp-ro.ro

Modele evaluari Polonia www.cke.edu.pl

Collaborative Learning www.collaborativelearning.org