CONCURSULUI JUDEȚEAN Primăvara în atelierul creației

Rezultate concursul județean de creație artistică ”Primăvara în atelierul creației”

Repartizare pe săli

INVITAŢIE CONCURS JUDEŢEAN DE CREAŢIE ARTISTICĂ „Primăvara în atelierul creației” (Nr. 279 în CAEJ, anul școlar 2022-2023, nr. 14000/24.11.2022)

Tema: Primăvara-anotimpul renaşterii

Ediţia a V-a

1 aprilie 2023

Concursul județean de creație artistică „Primăvara în atelierul creației”  se va desfășura cu participare directă la Şcoala Gimnazială “Marin Preda” din Piteşti, în ziua de 1 aprilie 2023.

Secţiuni:

  1. Desen – clasele I – II
  • Pictură – clasele III – IV

Înscrierea:

Cadrele didactice coordonatoare sunt rugate să trimită fișa de înscriere  centralizată la nivel de școală, până în data de 29 martie 2023 la adresa de email: pletoiusimona@gmail.com

Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 2 elevi.

Înscrierea se consideră efectuată numai după primirea confirmării.

Alte informaţii găsiţi în documentul atașat acestui anunţ.

REGULAMENT PRIVIND ÎNSCRIEREA / PARTICIPAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI JUDEȚEAN Primăvara în atelierul creației

(Nr. 279 în CAEJ, anul școlar 2022-2023, nr. 14000/24.11.2022)

Tema: Primăvara-anotimpul renaşterii

Ediţia a V-a – 1 APRILIE 2023

Ediția a V-a a Concursului județean de creație artistică Primăvara în atelierul creației se desfășoară la Şcoala Gimnazială “Marin Preda” din Piteşti, în ziua de 1 aprilie 2023, fiind dedicat elevilor cu înclinații și aptitudini artistice din clasele I-IV.

Secţiuni:

  1. Desen – clasele I – II
  • Elevii vor veni pregătiţi cu bloc de desen mic, format A4, creioane colorate, ascuţitoare.
  • Creaţiile plastice vor fi realizate în creioane colorate, pe hârtie A4.
  • Pictură – clasele III – IV
  • Elevii vor veni pregătiţi cu bloc de desen mic, format A4, acuarele, pensule, vas pentru apă.
  • Creaţiile plastice vor fi realizate în acuarele, pe hârtie A4.

Criterii de apreciere a lucrărilor: încadrarea în tema propusă, originalitate, imaginaţie, armonia cromatică, expresivitatea liniei, formei, culorii, aspectul îngrijit al lucrării.

Înscrierea: Cadrele didactice coordonatoare sunt rugate să trimită fișa de înscriere  centralizată (Anexa 1) la nivel de școală, până în data de 29 martie 2023 la adresa de email: pletoiusimona@gmail.com

Înscrierea se consideră efectuată numai după primirea confirmării.

            Condiţii de participare:

–   Concursul este adresat elevilor din clasele I-IV;

– Activitatea școlarilor constă în realizarea unor lucrări plastice/desene cu tema concursului;

–  Cadrele didactice participante vor asigura copiilor materialele necesare;

            –  Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 2 elevi.

         Desfăşurarea concursului:

Concursul se va desfăşura la Şcoala Gimnazială “Marin Preda”, str. Nicolae Grigorescu, nr. 37, Piteşti.

Prezenţa elevilor în săli se impune a fi la ora 8:30. Concursul se va desfăşura în intervalul 9:00-11:00.

Jurizarea:

            Jurizarea va fi realizată de comisia de evaluare, pe nivel de clase.

            Rezultatele probelor vor fi apreciate prin puncte de la 10 la 100, conform baremelor alcătuite de Comisia de organizare.

Acordarea premiilor:

Se vor acorda premiile I, II, III, mentiuni pentru fiecare sectiune/clasa, fara a depasi 25% din numarul total al lucrarilor din concurs, in conformitate cu art. 57 din Regulamentul de organizare si desfasurare a concursurilor scolare.

Diplomele se vor ridica de către participanți de la secretariatul Școlii Gimnaziale “Marin Preda”, Pitești.

Menţiuni: Nu se percepe taxă de participare.

                  Nu se admit contestații.

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE Concursul județean Primăvara în atelierul creației Tema: Primăvara-anotimpul renaşterii EDIȚIA a V-a, 1 APRILIE 2023