General

__________________________________________
Prin pozitia sa, Scoala Gimnaziala “Marin Preda” se afla în estul municipiului Pitesti, cartierul Ceair fiind o zona centrala, aproape de institutiile de cultura, de marile unitati comerciale, de mari licee, de centrul civic si de Bazinul Olimpic.De asemenea, este situata la marginea Parcului Expo, o zona verde, curata, linistita. Aceasta pozitionare geografica determina si atragerea a numerosi elevi din zona limitrofa/suburbana, în preajma scolii existând statii de maxi-taxi care asigura elevilor navetisti un transport rapid, eficient si în siguranta.
__________________________________________
Scoala Gimnaziala “Marin Preda” este locul unde elevul este vazut ca viitor cetatean al municipiului si toate activitatile derulate aici il au in centru. Aici, printr-o imbinare armonioasa intre valorile traditionale ale poporului roman si tendintele moderne ale societatii europene, fiecarui elev ii va fi revelata si pusa in valoare orice aptitudine individuala, folosindu-se cele mai moderne metode, in vederea asigurarii unui viitor sigur pentru fiecare.Cladirea scolii are 3 nivele, dispune de: 13 sali de clasa; 2 laboratoare (fizica/chimie, informatica); sala amfiteatru; secretariat; biblioteca, sala de sport spatioasa. Acest fapt face ca sala sa fie utilizata pentru numeroase competitii si este închiriata la cluburi sportive de karate, tenis, baschet, etc.
__________________________________________
Gradinita “Paradisul Copiilor” cu 3 sali de clasa si o curte pentru joaca, împrejmuita, în extindere. Laboratoarele sunt dotate cu aparatura adecvata, care permite predarea utilizând softul educational. Aspectul general al scolii este unul îngrijit, aerisit, primitor si decorat cu gust. În curtea scolii, ca investitie în derulare, se construieste o viitoare gradinita cu program prelungit, care vine în întâmpinarea cerintelor unei populatii prescolare în continua crestere, dar si în întâmpinarea cerintei parintiolor de a implementa programul “Scoala dupa scoala”.
__________________________________________
L’école No. 10 accueille depuis 2000 l’école française MLF – Renault (Scoala Nr. 10 gazduieste din anul 2000 scoala franceza MLF – Renault). Le but de la Mission Laïque Française est de fournir un enseignement de qualité détaché de la religion et de diffuser la langue et la culture française. Notre école française accueille les enfants des salariés français de Renault. (Scopul Misiunii Laice Franceze este de a furniza un invatamant de calitate copiilor de religii diferite si de a promova limba si cultura franceza.Scoala noastra este deschisa copiilor salariatilor de nationalitate franceza ai grupului Renault). Nous profitons de notre présence dans l’école roumaine pour favoriser des échanges linguistiques et culturels entre les élèves des deux pays. (Profitam de prezenta noastra in incinta scolii romane pentru a favoriza schimbul lingvistic si cultural intre elevii de nationalitate romana si franceza).
__________________________________________
Viziunea Şcolii Gimnaziale „Marin Preda” Piteşti
Şcoala Gimnazială „Marin Preda” Piteşti este o şcoală în slujba comunităţii având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă şi echitabilă pentru toate categoriile de copii şi de a asigura progresul tuturor elevilor săi, astfel încât “mâine să fie mai buni ca azi”. Construim viitorul copiilor prin iubire, respect şi responsabilitate pentru ca aceştia să devină oameni dornici de a învăţa toată viaţa.
Misiunea Şcolii Gimnaziale „Marin Preda” Piteşti
Considerând că educaţia este un proces complex, organizat, de socializare şi individualizare a fiinţei umane în drumul ei spre umanitate, scopul instituţiei va fi de a prezenta deschidere pentru toţi elevii, spre a le oferi şanse egale de dezvoltare personală si profesională.
Ne dorim ca fiecare elev al şcolii noastre să-şi formeze şi să-şi îmbunătăţească în permanenţă “competenţele cheie” necesare pentru continuarea studiilor în ciclurile superioare şi pentru viaţa de zi cu zi.
Ne dorim, de asemenea, ca fiecare elev să dobândească un stil de învăţare autocondusă şi motivată intrinsec, deprinderi de învăţare pe parcursul întregii vieţi, bazate pe un nivel bun de folosire a computerului şi a TIC.
Şcoala îşi propune să devină o “minicomunitate” ordonată în care elevii să-şi formeze şi să exerseze convingeri şi comportamente autentice de “bun cetăţean”, o “şcoală incluzivă” care să ofere oportunităţi egale şi sprijin pentru dezvoltarea personală a fiecărui elev, inclusiv celor care provin din medii defavorizate şi celor care au cerinţe educative speciale.
Dorim, de asemenea, să formăm elevi cu convingeri şi comportament voluntar, care să se implice în rezolvarea problemelor comunităţii.