Înscrierea în învățământul primar pentru anul 2024-2025

https://isjarges.ro/category/inscriere-in-invatamantul-primar/

Părintele depune în momentul completării cererii-tip de înscriere la unitatea de învățământ :

– o copie a actului de identitate

-o copie a certificatului de naștere al copilului, certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

– În situația copiilor care nu dețin un certificat de naștere se aplică prevederile art. 105 alin. (11) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, înscrierea se face în baza datelor de identificare declarate de părinte sau de reprezentantul legal al persoanei minore, respectiv: numele de familie și prenumele, data și locul nașterii declarate ale persoanei minore pentru care se solicită înscrierea, numele de familie și prenumele părinților sau, după caz, numele de familie și prenumele reprezentantului legal, precum și domiciliul minorului stabilit conform dispozițiilor art. 27 alin. (2) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

– În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie inclusiv, alături de documentele menționate, părintele transmite și o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.

– Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

 b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului în raport cu care s-a instituit o măsură de protecție specială, potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

 c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criteriile specifice de departajare sunt următoarele:

Programul și comisiile de evaluare a dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 01.09-31.12.2024 și care nu au frecventat grădinița, ori s-au întors din străinătate

Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul școlar 2024-2025

Circumscripția școlară

https://isjarges.ro/wp-content/uploads/2024/03/Circumscrip%C8%9Bii-%C8%99colare-Pite%C8%99ti.pdf

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025 la clasa pregătitoare – 3 clase cu 66 locuri