Înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2022 – 2023

Circumscripția școlară

Circumscripții Pitești 2022

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în

Învățământul primar

11  aprilie –10 mai  2022:

  • Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor;
  • Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe proprie răspundere și a documentelor necesare în copie simplă;
  • Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

11 mai -12 mai 2022: Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

27 mai 2022: Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a copiilor înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar

30 mai 2022: Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.

31 mai-7 iunie 2022:

  • Depunerea/Transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
  • Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

8 iunie-9 iunie 2022:

  • Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.
  • Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.

10 iunie 2022: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

1 septembrie-8 septembrie 2022:

  • Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.
  • Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

Criteriile specifice

Programul de lucru

8.00—18.00 (luni—joi)

8.00—17.00 (vineri)

Programarea telefonica pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se poate realiza la numarul : 0248/610.880

Documente solicitate

1. o fotocopie a actului de identitate propriu al părintelui (certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale);
2. o fotocopie a certificatului de naștere al (certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale);
3. o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare (în cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv)

4. documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare (în cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție).

Programul și comisiile de specialiști CJRAE/CJAP Argeș pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv, și care nu au frecventat grădinița ori s-au întors din străinătate

Ordin privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.