Înscrierea în clasa pregătitoare An școlar 2021-2022

Conform OME_3473_2021, Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2021

I.La Școala Gimnazială „Marin Preda” se pot înscrie copiii din următoarea circumscripție arondată

II. Conform Planului de școlarizare pe anul 2021-202, aprobat de ISJ Argeș, sunt 3 clase de pregătitoare, respectiv 75 de locuri

III. Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

1. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

2. existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

3. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

4. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă

IV. Criteriile specifice de departajare aprobate de ISJ Argeș

 1. Școlari care au frecvantat cursurile grădiniței cu program prelungit sau grădinița cu program normal din cadrul unității;

2. Școlari ai căror părinți/ tutore dovedesc cu documente legale, că locul de muncă este în circumscripția/ vecinătatea școlii; 

3. Școlari ai căror bunici pot face dovada cu documente legale, că au domiciliul în circumscripția școlii;

      V. Programul de înscriere

În perioada 29 martie –28 aprilie 2021 (Etapa 1):

Luni-joi  : în intervalul orar 8:00-18:00

Vineri :  8:00 – 17:00

*** În zilele de 29-30 martie 2021 ,( va avea loc Simularea la Evaluarea Nationala Clasa a VIII-a ), 20,21,23 aprilie 2021 (va avea loc Evaluarea Nationala la finalul clasei a II-a) programul se va desfășura în intervalul orar 14:00-16:00.

     VI . Documente necesare

  • O copie a actului de identitate a parinților
  • O copie a certicatului de căsatorie a părinților
  •  O copie a certificatului de naștere al copilului,
  • În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, alături de documentele menționate  părintele transmite și o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare de la grădinița frecventată
  • O copie a hotărârii de divorț daca este cazul
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.