Anunț- Bursa de studiu

 

În perioada 29 iunie 2020 – 10 iulie 2020, cei interesați pentru obținerea bursei de studiu, sunt așteptați la serviciul secretariat al Școlii Gimnaziale ”Marin Preda” Pitești, în intervalul orar 9:00 – 14:00, pentru depunerea dosarelor cu actele doveditoare și cererea în vederea acordării bursei de studiu pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020.     

  

BURSE DE STUDIU – SEMESTRUL II, an școlar 2019-2020

Art. 9. – Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu net pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim net pe economie (1346 lei) şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.

Art. 15. – (1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

(2) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.

 

ACTE NECESARE:

– adeverință cu venitul net pe ultimele 3 luni, pentru fiecarui părinte/tutore legal (inclusiv valoarea tichetelor de masă), dacă nu a beneficiat de tichete de masă, să se precizeze acest lucru pe adeverinţa de venit;

– cerere tip de la secretariatul școlii, semnată de profesorul diriginte;

– adeverință somaj (dacă este cazul);

– declarație de la notar dacă nu lucrează (dacă este cazul)

– copie certificat naștere pentru frati și adeverință de școlarizare;

– venituri sub 1346 lei pe membru de familie;

– declaraţie pe propria răspundere că nu are alte venituri impozabile;

– media 10 la purtare și media generală în semestrul școlar anterior peste 7;

– actele se depun in folie/dosar cu șină.

 

OBSERVAŢII:

– VENITUL MEDIU NET LUNAR pe membru de familie să nu depăşească 1346 lei;

– FAMILIA înseamnă: soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copii lor necăsătoriţi care locuiesc împreună sau persoane necăsătorite care locuiesc împreună cu copii.

Cererea tip  :

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

4 Responses to “Anunț- Bursa de studiu”

 1. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: marinpredapitesti.ro/2020/06/29/anunt-bursa-de-studiu/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Info to that Topic: marinpredapitesti.ro/2020/06/29/anunt-bursa-de-studiu/ […]

 3. post says:

  … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: marinpredapitesti.ro/2020/06/29/anunt-bursa-de-studiu/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: marinpredapitesti.ro/2020/06/29/anunt-bursa-de-studiu/ […]