În atenția personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic al Școlii Gimnaziale ”Marin Preda”, Pitești

Pentru a completa dosarul Comisiei de Perfectionare, având în vedere prevederile art. 72 din ROFUIP, aprobat prin O.M.E.N.C.S. Nr. 5079/2016 și Metodologia formării continue a personalului didactic, vă rugăm ca până în data de 19.01.2018:

– să completați tabelele din documentul anexat (cursurile de perfecționare efectuate în ultimii 3 ani) și sa le transmiteți la următoarea adresă de e-mail: vasilescumariaramona@gmail.com (salvat cu numele dvs. – de exemplu: vasilescu_perfecționare);

– să predați responsabilului comisiei (Ramona Vasilescu) copii ale documentelor de perfecționare.

Va mulțumim!


Anexa -Perfecționare

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.