Concursul județean de creație literară în limba engleză și în limba germană ”Basmele Copilăriei ”

Concursul județean de creație literară în limba engleză și în limba germană ”Basmele Copilăriei ”, Ediția I , care se adresează elevilor din clasele a a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a , L1 si L2 va avea loc în data de 01.06.2017 la Școala Gimnazială “Marin Preda” Pitești.

Concursul va fi cu participare indirectă. Elevii vor compune (limba germană și limba engleză) respectând tema concursului . Compunerile descriptive vor respecta limita de rânduri impusă de organizatori: 25-30 rânduri pentru clasele V-VIII. Vor fi evaluate numai creaţiile şi produsele proprii ale elevilor.

Fişa de înscriere, completată corespunzător, se va trimite până la data de 26.05.2017, la adresa: concursscoalamarinpreda@gmail. com, dar si in plic împreună cu lucrările elevilor. În 24 de ore de la înscriere veţi primi un mail prin care confirmăm înscrierea în concurs; dacă nu primiţi confirmarea reveniţi, vă rugăm, cu înscrierea, pentru a elimina orice disfuncţionalităţi organizatorice.

Lucrările vor fi scrise de mână de fiecare elev și vor fi etichetate, pe verso, cu numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, nr.telefon al cadrului didactic.

Fiecare cadru didactic coordonator poate înscrie în concurs maxim 3 lucrări ale elevilor, în baza fişei de înscriere (anexa 1) trimisă pe e-mail până în data de 26.05.2017 la adresa: concursscoalamarinpreda@gmail. com.

Plicul va fi expediat până în data de 26.05.2017, data poştei, pe adresa Şcolii Gimnaziale “Marin Preda”, Pitești și va conţine acordul de parteneriat avizat de conducerea unităţii – anexa 2 (în dublu exemplar), lucrările elevilor, fişa de înscriere –anexa 1 – trimisă pe e-mail, un plic autoadresat şi timbrat (cu menţiunea pt. Concursul ”Basmele Copilăriei”). Plicul se poate lăsa si la secretariatul școlii.
Adresa de expediere: dest. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Marin Preda”, Str. Nicolae Grigorescu, Nr.37, Județ Argeș, Cod poştal: 110154.

Jurizarea lucrărilor se va realiza de către un juriu format din profesori de specialitate. Se va urmări: aşezarea în pagină, caligrafia, coerenţa, respectarea tematicii, originalitatea , ortografia şi vocabularul utilizat. Se vor acorda diplome, pe nivele de studii.

Nu se admit contestaţii.
Nu se percepe taxă de participare.

Acord de parteneriat

Fisa de inscriere

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

3 Responses to “Concursul județean de creație literară în limba engleză și în limba germană ”Basmele Copilăriei ””

  1. … [Trackback]

    […] Read More to that Topic: marinpredapitesti.ro/2017/05/24/concursul-judetean-de-creatie-literara-in-limba-engleza-si-in-limba-germana-basmele-copilariei/ […]

  2. … [Trackback]

    […] Info on that Topic: marinpredapitesti.ro/2017/05/24/concursul-judetean-de-creatie-literara-in-limba-engleza-si-in-limba-germana-basmele-copilariei/ […]

  3. … [Trackback]

    […] Information to that Topic: marinpredapitesti.ro/2017/05/24/concursul-judetean-de-creatie-literara-in-limba-engleza-si-in-limba-germana-basmele-copilariei/ […]