Important!!! ŞCOALA COMPETENŢELOR PRIN EDUCAŢIA NONFORMALĂ

incepe-laboratorul-de-educatie-nonformala

Important!!!

ŞCOALA COMPETENŢELOR PRIN EDUCAŢIA NONFORMALĂ
– TEHNICI PEDAGOGICE FREINET –
PROIECT PENTRU EDUCAŢIE EUROPEANĂ DE CALITATE ÎN
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MARIN PREDA,,

Având în vedere:
I. Schimbarea obiectivelor din învăţământului european şi românesc:
1) – Cadrul strategic pentru cooperare europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale – ET 2020,
2) Legea Educaţiei Naţionale, art.4 ,,Educatia si formarea profesionala a copiilor, a tinerilor si a adultilor au ca finalitate principala formarea competentelor, intelese ca ansamblu multifunctional si transferabil de cunostinte, deprinderi/abilitati si aptitudini, necesare”, art. 68 – (1) ,,Curriculum naţional pentru invăţămantul primar si gimnazial se axează pe 8 domenii de competenţe – cheie care determină profilul de formare a elevului” şi Art.74. ,,(5) La finalul clasei a VIII-a, in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei Nationale, se realizeaza o evaluare nationala obligatorie a tuturor absolventilor. Rezultatele evaluarii se exprima printr-un punctaj, similar testelor internationale. Evaluarea se realizeaza prin urmatoarele probe: a) o proba scrisa la limba si literatura romana; b) o proba scrisa la limba materna; c) o proba scrisa transdisciplinara la matematica si stiinte; d) o proba scrisa la o limba de circulatie internationala; e) o proba practica de utilizare a calculatorului, sustinuta in timpul anului; f) o proba orala transdisciplinara de evaluare a competentelor civice si sociale, sustinuta in timpul anului”;
II. Hotărârea Ministerului Educaţiei Naţionale de a de a implemena Evaluări Naţionale pentru clasele II, IV, VI pe baza competenţelor începând cu anul şcolar 2013-2014 ce are drept finalitate evaluarea elevilor, în conformitate cu noile prevederi, din clasa a VIII-a pentru admiterea în învăţământul liceal – Legea Educaţiei Naţionale, Art.361. b) evaluarea nationala organizata la finalul clasei a VIII-a se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentei legi incepand cu generatia de elevi care incepe clasa a V-a in anul scolar 2015-2016, d) admiterea la liceu se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentei legi incepand cu generatia de elevi care incepe clasa a V-a in anul scolar 2015-2016;
III. Accentuarea în Legea Educaţiei Naţionale a importanţei ,,competentelor dobandite sau a participarii la activitati de invatare, in diferite contexte, precum si produse sau rezultate ale acestor activitati, in contexte de invatare formale, nonformale si informale” (Art.73. (1), (2)).
IV. Prezenţa şi implementarea a şase alternative educaţionale în România, între care şi Tehnica Freinet,
V. Schimbul de experienţă avut timp de 14 ani cu Şcoala franceză ,,MLF – RENAULT” , ce a fost găzduită de unitatea noastră,
VI. Necesitatea de a implementa o educaţie europeană de calitate bazată şi pe învăţământ alternativ nonformal,
VII. Studierea, în școala noastră, a două limbi moderne importante în contextul european: germană și engleză,
VIII. Realizarea în incinta școlii a unor spații noi care permit desfășurarea activităților nonformale,

Şcoala Gimnazială ,,Marin Preda,, vă propune, din anul şcolar 2014-2015 desfăşurarea unei ŞCOLI A COMPETENŢELOR PRIN EDUCAŢIA NONFORMALĂ – TEHNICI PEDAGOGICE FREINET.
SCOPUL
,,Implementarea de activităţi didactice, proiecte de educație extracurriculară, prin intermediul educaţiei nonformale şi în special a tehnicilor pedagogice Freinet, pentru atingerea de către elevii noştri a competenţelor cheie. ”

PLAN DE ACTIVITĂŢI:
Activităţile propuse se vor desfăşura, începând din 01.10.2014, în afara unităţii şcolare şi în cadrul şcolii (CENTRUL DE EDUCAŢIE NONFORMALĂ ,,ROBERT SCHUMAN”, CENTRUL DE RECREERE ŞI EDUCAŢIE NONFORMALĂ ,,JEAN MONNET”, sala de lectură, camerata, Laboratorul de Informatică şi Ştiinţe).
Săptămânal se desfăşoară cu fiecare grupă o activitate minimă de o oră jumătate, pe module.
Din cadrul unităţii şcolare vor fi selectate la activităţile propuse 150-200 de elevi. 100 de elevi din învăţământul primar şi 100 de elevi din învăţământul gimnazial împărţiţi în grupe de 15-20 de elevi. La începutul anului şcolar psihologul unităţii va aplica un chestionar pentru a identifica tipurile de inteligenţă ale elevilor înscrişi în proiect. Acesta va repartiza câte 20 de elevi pe fiecare grupă propusă în funcţie de tematică. Înscrierea efectivă o vor realiza părinţii în prima săptămână de şcoală după care vor semna un acord de principiu pentru a permite elevilor completarea chestionarului şi participarea la activităţile educaţionale propuse.
Coordonatori – 10 cadre didactice.
Tematica va acoperi cele 8 competenţele: a) competenţe de comunicare in limba romană si in limba maternă, in cazul minorităţilor naţionale; b) competenţe de comunicare in limbi străine; c) competenţe de bază de matematică, stiinţe si tehnologie; d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de invăţare si cunoastere; e) competenţe sociale si civice; f) competenţe antreprenoriale; g) competenţe de sensibilizare si de expresie culturală; h) competenţa de a invăţa să inveţi.

IMPACT
Participarea cadrelor didactice la proiectul propus va avea un impact pozitiv asupra instituţiei, elevilor, părinţilor, cadrelor didactice din şcoală şi comunităţii locale.

Detalii în prima zi de şcoală.

Vă aşteptăm!

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.