Documente administrative

Declaraţii de avere şi interese
Director
PELEAȘE SIMONA IULIANA

Director adjunct 
BĂDESCU GABRIELA

Secretar şef
Cristina NIȚĂ

Contabil şef
Elena Silvia ILIE

LICITATIE ÎNCHIRIERE SALA DE SPORT 2019-2020

 

SCAN0003

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Atributii C.A

2015-2016

09.07.2015
23.07.2015
29.07.2015
6.08.2015
27.08.2015
9.09.2015
14.09.2015
25.09.2015
30.09.2015
5.10.2015
6.10.2015
9.10.2015
15.10.2015
12.11.2015
18.11.2015
25.11.2015
15.12.2015
17.12.2015
18.01.2016
27.01.2016
9.02.2016
23.02.2016
3.03.2016
8.03.2016
22.03.2016
04.04.2016
07.04.2016
12.04.2016
05.05.2016
06.05.2016
17.05.2016
C.A IUNIE 2016
C.A AUGUST 2016
C.A SEPTEMBRIE 2016
C.A OCTOMBRIE 2016
C.A NOIEMBRIE 2016
C.A DECEMBRIE 2016
Tematica C.A + Hotarari C.A Ianuarie – Septembrie 2017

2017-2018


Tematica C.A 2017-2018

SEPTEMBRIE 2017
OCTOMBRIE 2017
NOIEMBRIE 2017
DECEMBRIE 2017
IANUARIE 2018
MARTIE 2018
APRILIE 2018
MAI 2018

HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2015-2016

37 HCL privind numirea reprezentantilor CL in comisiile de evaluare ale unitatilor de invatamant

36 HCL privind numirea reprez. CL in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant

HCL

HCL 240 privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.59-2015 -numirea reprezentantilor Cl in consiliile de administratie ale unit. de inv.

HCL 241 privind modif. si compl. anexei la HCL nr.13-2015 privind numirea reprezentantilor CL in comisiile de evaluare si asigurare a calitatii educatiei-2

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 2014-2015

30.09.2014
14.10.2014
11.11.2014
4.12.2014
10.12.2014
2.12.2014
19.12.2014
21.01.2015
30.01.2015
20.02.2015
5.03.2015
11.03.2015
16.03.2015
20.03.2015
6.04.2015
8.04.2015
30.04.2015

INVESTIȚII 2015-2016
Documentatie_atribuire_proiect -curte gradinita – Reactualizat – Termen 9.12.2015

INSTRUCTIUNI privind modul de completare a ofertei

Tema proiectare curte gradinita

Documentatie_atribuire_constructie _gard

Documentatie_atribuire_constructie _gard

Documentatie_atribuire_acoperis_sala de sport

Clarificare_oficiu_SC_10

Caiet de Sarcini.part1

Caiet de Sarcini.part2

Centralizatorul

Program de urmarire a comportarii in timp a cladirii

Program de control

Plan incadrare zona

Plan de situatie

INSTRUCTIUNI privind modul de completare a ofertei

Fatada principala

Fatade laterale

Documentatie Tehnica

Plan de situatie

Documentatie tehnica

Detaliii invelitoare 3

Detalii invelitoare

Detalii invelitoare 2

Referat de necesitate
REFERAT-NOU-MODEL

Parinti
FORMULAR PENTRU A LUA ELEVUL MAI DEVREME DE LA SCOALA
FORMULAR ÎNSCRIERE GRĂDINIŢĂ
OMEN ŞI METODOLODIA DE PROMOVARE A 2 ANI DE STUDIU ÎNTR-UN AN
OMEN ŞI METODOLOGIA DE ORGANIZARE A PROGRAMULUI ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ

Management
LISTA FUNCȚIILOR ȘI VENITURILOR CORESPUNZATOARE DIN CADRL ȘCOLII GIMNAZIALE ”MARIN PREDA” PITEȘTI- 2017/2018

Lista funcțiilor si veniturilor corespunzatoare la 03.2018

DECIZIE PENTRU NUMIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2013-2014
TEMATICA ACTIVITATII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 2013-2014
TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL 2013-2014 SEMESTRUL II

Curriculum
PLANUL-CADRU DE INVATAMANT PRIMAR
PLANUL-CADRU DE INVATAMANT PENTRU CLASELE I – a VIII-a
PLANUL-CADRU DE INVATAMANT PENTRU CLASELE I – a II-a
PLANUL-CADRU DE INVATAMANT PENTRU CLASELE a III-a – a IV-a
ANEXA PLANUL-CADRU DE INVATAMANT PENTRU CLASELE a III-a – a IV-a

C.E.A.C.

Raport anual de evaluare internă a unităţii de învăţământ pentru anul şcolar 2012-2013
DESCRIEREA ACTIVITATILOR DE ÎMBUNATATIRE A CALITATII REALIZATE ÎN ANUL SCOLAR 2012-2013
PLANUL DE ÎMBUNATATIRE A CALITATII EDUCATIEI OFERITE PENTRU ANUL SCOLAR 2013-2014

Management intern
ADRESĂ PRIMĂRIE
SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
CHESTIONAR AUTOEVALUARE MANAGEMENT
SITUAŢIA SINTETICĂ
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

BIBLIOTECA

Regulament de organizare si functionare a Bibliotecii Scolii Gimnaziale Marin Preda Pitesti

Regulament de ordine interioara

Lista funcțiilor si veniturilor corespunzatoare

Lista funcțiilor si veniturilor corespunzatoare la 03.2018
Lista funcțiilor si veniturilor corespunzatoare la 03.2019

Execuția bugetară la 31.12.2020

DOCUMENTE MANAGERIALE