Archive for May, 2024

LISTĂ ELEVI ADMIȘI ȘI RESPINȘI LA CLASA PREGĂTITOARE ETAPA 1 FAZA 1

Anunț

ANUNȚ

În atenția candidaților care susțin proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv – mai 2024 https://isjarges.ro/wp-content/uploads/2024/05/Anun%C8%9B-probe-bilingv-2024.pdf PROGRAMAREA TESTELOR DE APTITUDINI ȘI A PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE CU PREDARE A UNEI LIMBI […]

REZULTATE CONCURS JUDEȚEAN “CUVINTE ÎN CULORI” 11 mai 2024

Concursul județean de creație plastică, ”CUVINTE ÎN CULORI” 11 MAI 2024- REPARTIZARE SĂLI CONCURS

TOATE SĂLILE DE CONCURS SUNT AMPLASATE LA ETAJUL I.