Aniversare

Pe 27 martie 2014 se împlinesc 96 de ani de la unirea Basarabiei cu România.
Pe 27 martie 1918, Sfatul Ţării (organ legislativ al Moldovei) a decis, cu majoritatea voturilor exprimate, semnarea Actului de Unire a Basarabiei cu România.

Pentru unire au votat 86 de membri din cei 135 de deputaţi prezenţi la şedinţa Sfatului Ţării. Trei s-au pronunţat împotrivă, iar 36 s-au abţinut. Rezultatul votării a fost însoţit de aplauze şi strigăte: “Trăiască Unirea cu România!”.

Actul de Unire fost semnat de preşedintele Sfatului Ţării, Ion Inculeţ, vicepreşedintele Pantelimon Halippa şi secretarul Ion Buzdugan. Proclamaţia Sfatului Ţării suna astfel: “Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric şi a dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-şi hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama sa România.”

Primul-ministru român, Alexadru Marghiloman, a declarat atunci: “În numele poporului român şi al regelui României, cu mândrie, iau act de hotărârea cvasi-unanimă a Sfatului Ţării. La rândul meu, declar că de azi înainte, Basarabia este pentru vecie unită cu România”.
Astazi suntem cu speranţă în suflet.

România Mare 1918 în imagini – Neagu Djuvara

actbasarabiaunirea11Uniti pe veci

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.