Anunț

ANUNȚ

În atenția candidaților care susțin proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv – mai 2024

https://isjarges.ro/wp-content/uploads/2024/05/Anun%C8%9B-probe-bilingv-2024.pdf

PROGRAMAREA TESTELOR DE APTITUDINI ȘI A PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV – MAI 2024

https://isjarges.ro/wp-content/uploads/2024/05/Programare-teste-aptitudini-%C8%99i-bilingv.pdf

REZULTATE CONCURS JUDEȚEAN “CUVINTE ÎN CULORI” 11 mai 2024

Concursul județean de creație plastică, ”CUVINTE ÎN CULORI” 11 MAI 2024- REPARTIZARE SĂLI CONCURS

TOATE SĂLILE DE CONCURS

SUNT AMPLASATE LA ETAJUL I.

GHID ÎNTREBĂRI & RĂSPUNSURI ÎNSCRIEREA/REÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ANTEPREȘCOLAR ȘI PREȘCOLAR 2024 – 2025

https://isjarges.ro/wp-content/uploads/2024/04/GHID-INTREBARI-INSCRIERE-REINSCRIERE-EDUCATIE-TIMPURIE-2024.pdf