Ingrijire medicala

Program 2014-2015 Medic şcolar Dr. Niţulescu Mihaela Asistentă Miu Liliana
Luni Şcoala Marin Preda
Orele 8:00-15:00
Şcoala Marin Preda
Orele 12:00-20:00
Marţi Liceul Nr.8
Orele 12:00-19:00
Şcoala nr.9
Orele 08:00-16:00
Miercuri Şcoala nr.9
Orele 08:00-15:00
Şcoala Marin Preda
Orele 12:00-20:00
Joi Școala Marin Preda
Orele 12:00-19:00
Şcoala Marin Preda
Orele 08:00-16:00
Vineri Liceul Nr.8
Orele 8:00-15:00
Şcoala nr.9
Orele 08:00-16:00

Metodologie privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor

Program Medic stomatolog Dr. Chirca Marinel Gheorghe
Luni 08:00-11:00
Marţi 16:00-18:00
Miercuri 08:00-11:00
Joi 16:00-18:00
Vineri 08:00-11:00
Program 2014-2015 Prof. psihopedagog Tătăruşanu Mihaela
Luni 10:00–13:00 (11:00-12:00 opţional cls. III B)
Marţi 8:00–11:00 (Grădiniţa din cadrul Şcolii “Marin Preda” – Opţional – Dezvoltare personală)
Miercuri 08:00–12:00
Joi 12:00-16:00
Vineri Grădiniţa cu program normal nr.7 Piteşti

Atribuţiile profesorului de asistenţă psihopedagogică

Cabinetul Şcolar de Asistenţă Psihopedagogică îşi desfăşoară activitatea în cel puţin 3 compartimente de lucru: asistenţă pedagogic, asistenţă psihologică şi orientarea carierei.
consilierea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice în probleme legate de cunoaşterea/ auto cunoaşterea elevilor, adaptarea elevilor la cerinţele şcolii şi adaptarea activităţilor din şcoală la cerinţele elevilor;
optimizarea relaţiilor elev-elev, elev-profesor, şcoală-familie, şcoală-comunitate locală;
prevenirea, diminuarea factorilor care conducela eşec şcolar sau tulburări de comportament;
prevenirea, diminuarea stărilor de discomfort psihic;
prevenirea, diminuarea abandonului şcolar;
luarea sub observaţie psihopedagogică a elevilor cu comportamente deviante.
orientarea carierei elevilor;
sprijină activitatea de formare pedagogic continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, activitatea de cercetare metodico-ştiinţifică şi valorifică experienţa cadrelor didactice în acest domeniu;
confecţionează materiale didactice , elaborează teste, chestionare şi alte mijloace de evaluare;
examinează elevii din punct de vedere psihopedagogic.
Consilierea psihologică vine în sprijinul persoanei care întâmpină obstacole în existenţa cotidiană. Concret, ajută la:
explorarea şi înţelegerea propriei identităţi: cine sunt eu?
dezvoltarea unor strategii de rezolvare a problemelor, luare a deciziilor;
Scopul consilierii psihopedagogice:
sprijinirea adaptării persoanei la diferitele solicitări cotidiena pentru parcurgerea în bune condiţii a etapelor vieţii;
atingerea “stării de bine”;
Tipuri de abordare:
intervenţii în situaţii de criză;
intervenţie ameliorativă;
prevenţie;
intervenţie formativă şi de dezvoltare;
Program Logoped Moraru Elena Lucia
Marţi 10:00–13:00
Joi 10:00–13:00

Activitatea din Centrele si Cabinetele Logopedice

Activitatea desfasurata in Centrele si Cabinetele Logopedice Interscolare consta in terapia tulburarilor de limbaj si de comunicare. In competenta profesorilor logopezi din centrele si cabinetele logopedice interscolare intra urmatoarele tulburari de limbaj si de comunicare:
tulburarile de pronuntie/articulare;
tulburarile de ritm si fluenta a vorbirii;
tulburarile limbajului scris-citit;
tulburarile de dezvoltare a limbajului;
tulburarile de voce;
alte tulburari de limbaj care influenteaza negativ adaptarea scolara si sociala a copiilor.
Activitatea desfasurata in Centrele si Cabinetele Logopedice are urmatoarele obiective:
depistarea, evaluarea si identificarea tulburarilor de limbaj si de comunicare la copiii
prescolari cuprinsi sau nu in gradinite si la scolarii mici;
asigurarea caracterului preventiv al activitatii de terapie logopedica, prin acordarea
unei atentii prioritare copiilor prescolari cu tulburari de limbaj, in scopul prevenirii
instalarii dificultatilor de invatare a scrisului/cititului la varsta scolara;
orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare si
integrare scolara si sociala;
corectarea tulburarilor de limbaj si de comunicare in vederea diminuarii riscului de
esec scolar;
sprijinirea cadrelor didactice in abordarea personalizata a copiilor/elevilor cu tulburari
de limbaj si comunicare.
Activitatea de indrumare logopedica a cadrelor didactice din invatamantul prescolar si primar cu privire la activitatea de interventie logopedica se realizeaza de catre profesorii logopezi din centrele si cabinetele logopedice interscolare prin:
participarea/organizarea unor actiuni de informare si consiliere logopedica in unitatile
scolare si prescolare arondate fiecarui profesor logoped;
actiuni metodice de indrumare/consiliere logopedica a cadrelor didactice din scoli si
gradinite, in vederea sprijinirii procesului de corectare a tulburarilor usoare de limbaj;
dezbateri tematice privind importanta consolidarii limbajului in procesul dezvoltarii
generale a copilului, conditie esentiala a unei integrari scolare si sociale optime.
Activitatea este esalonata in etape si vizeaza urmatoarele obiective specifice:
identificarea, depistarea si inregistrarea copiilor sesizati din zona de interventie
logopedica, examinarea de catre fiecare profesor logoped, la inceputul fiecarui an scolar,
a tuturor copiilor prescolari din grupele mari din gradinite, a elevilor din clasa
pregatitoare si a celor din clasa I din toate unitatile care apartin circumscriptiei
logopedice;
inregistrarea copiilor cu tulburari de limbaj in fisele de depistare avizate de catre
directorul unitatii in care s-a facut depistarea;
convocarea copiilor cu tulburari de limbaj la centrul/cabinetul logopedic interscolar, pe
baza de invitatii scrise adresate parintilor;
examinarea logopedica complexa si psihopedagogica a copiilor luati in corectare, in
colaborare cu familia, cu cadrele didactice si cu consilierul scolar (acolo unde este cazul),
in scopul identificarii tuturor factorilor care au influentat evolutia limbajului si a
comunicarii copilului;
formularea diagnosticului si prognosticului pentru fiecare copil/elev evaluat;
proiectarea activitatii de terapie a tulburarilor de limbaj si de comunicare identificate;
interventie terapeutic-recuperatorie in concordanta cu diagnosticul logopedic al
copiilor/elevilor examinati;
evaluarea periodica a progreselor realizate de elevi si reproiectarea activitatii de
interventie.
Program 2014-2015 Profesor sprijin Matei Emilia
Marţi 8:00–10:00
Miercuri 08:00–12:00
Joi 10:00-12:00
Program 2014-2015 Profesor sprijin Constantinescu Alina
Miercuri 13:00–15:00