Sprijinim educația #Declarația 230


Vă rugăm să ne sprijiniți prin completarea declarației 230 pe anul 2023.

Declarația completată și semnată se poate depune la secretariatul unității școlare sau se poate transmite scanată la adresa de e-mail: scoala.marinpreda@yahoo.com

Vă mulțumim!

Anunț

ANUNȚ

În atenția candidaților care susțin proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv – mai 2024

https://isjarges.ro/wp-content/uploads/2024/05/Anun%C8%9B-probe-bilingv-2024.pdf

PROGRAMAREA TESTELOR DE APTITUDINI ȘI A PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV – MAI 2024

https://isjarges.ro/wp-content/uploads/2024/05/Programare-teste-aptitudini-%C8%99i-bilingv.pdf

REZULTATE CONCURS JUDEȚEAN “CUVINTE ÎN CULORI” 11 mai 2024

Concursul județean de creație plastică, ”CUVINTE ÎN CULORI” 11 MAI 2024- REPARTIZARE SĂLI CONCURS

TOATE SĂLILE DE CONCURS

SUNT AMPLASATE LA ETAJUL I.

GHID ÎNTREBĂRI & RĂSPUNSURI ÎNSCRIEREA/REÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ANTEPREȘCOLAR ȘI PREȘCOLAR 2024 – 2025

https://isjarges.ro/wp-content/uploads/2024/04/GHID-INTREBARI-INSCRIERE-REINSCRIERE-EDUCATIE-TIMPURIE-2024.pdf