Sprijinim educația #Declarația 230


Vă rugăm să ne sprijiniți prin completarea declarației 230 pe anul 2023.

Declarația completată și semnată se poate depune la secretariatul unității școlare sau se poate transmite scanată la adresa de e-mail: scoala.marinpreda@yahoo.com

Vă mulțumim!

Situația înscrierilor la învățământul preșcolar Etapa I Faza I și II – An școlar 2024-2025

Locuri disponibile învățământ preșcolar An școlar 2024-2025

LISTĂ ELEVI ADMIȘI ȘI RESPINȘI LA CLASA PREGĂTITOARE ETAPA 1 FAZA 1

Anunț

ANUNȚ

În atenția candidaților care susțin proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv – mai 2024

https://isjarges.ro/wp-content/uploads/2024/05/Anun%C8%9B-probe-bilingv-2024.pdf

PROGRAMAREA TESTELOR DE APTITUDINI ȘI A PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV – MAI 2024

https://isjarges.ro/wp-content/uploads/2024/05/Programare-teste-aptitudini-%C8%99i-bilingv.pdf