Evaluare Nationala pentru absolvenţii clasei a VIII-a -Subiecte si bareme – Sesiunea iunie 2024

Limba și literatura română

http://subiecte.edu.ro/2024/evaluarenationala/Subiecte_si_bareme/

EVALUARE NAȚIONALǍ 2024

Accesul candidaţilor în săli este permis începând de la ora 8:00, până la ora 8:30.
Examenul va începe la ora 9.00.

Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza buletinului/cărţii de identitate (a certificatului de naştere, în cazul în care candidatul nu are buletin/carte de identitate).

REPARTIZARE SĂLI EXAMEN

Situația înscrierilor la învățământul preșcolar Etapa I Faza I și II – An școlar 2024-2025

Locuri disponibile învățământ preșcolar An școlar 2024-2025

LISTĂ ELEVI ADMIȘI ȘI RESPINȘI LA CLASA PREGĂTITOARE ETAPA 1 FAZA 1