Rezultatele la Evaluarea Naţională (rezultatele după contestații)

Lista candidaţilor ce provin de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MARIN PREDA” PITEȘTI din judeţul ARGES

http://evaluare.edu.ro/Evaluare/CandPerScoalaIAD.aspx?Jud=2&Sc=11447716

Rezultatele la Evaluarea Naţională (rezultatele înainte de contestații)

Limba şi literatura românǎ:
1 notǎ de 10
note între 9.00-9.99 : 24
note între 8.00-8.99 : 20
note între 7.00-7.99 : 13
note între 6.00 -6.99 : 5


Matematică
1 notǎ de 10
note între 9.00-9.99 : 14
note între 8.00-8.99 : 15
note între 7.00-7.99 : 6
note între 6.00 -6.99 : 17

Felicitari!

În atenția elevilor de clasa a VIII-a

Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor:
3 iulie 2024 (până la ora 14,00)

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este

http://evaluare.edu.ro/Evaluare/CandPerScoalaIAD.aspx?Jud=2&Sc=11447716

  1. Depunerea contestațiilor:

03 iulie 2024 (ora 16:00 – ora 19:00)

04 iulie 2024 (ora 8:00 – ora 12:00)

(1) Depunerea contestației se face de către elev însoțit de părinte.

(2) Candidații care depun/transmit contestații completează și semnează o declarație în care se menționează faptul că au luat cunoștință faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere (conform prevederilor art. 12 alin. (1) din OME nr. 6.155/2023 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2023-2024).

(3) Depunerea contestației și a declarației se poate face, atât în format fizic, la sediul școlii, cât și prin mijloace electronice la adresa de email: scoala.marinpreda@yahoo.com (NUMAI CU CONFIRMARE DE PRIMIRE A EMAIL-ULUI )

Evaluare Nationala pentru absolvenţii clasei a VIII-a -Subiecte si bareme – Sesiunea iunie 2024

Limba și literatura română

http://subiecte.edu.ro/2024/evaluarenationala/Subiecte_si_bareme/

Matematică

http://subiecte.edu.ro/2024/evaluarenationala/Subiecte_si_bareme/

EVALUARE NAȚIONALǍ 2024

Accesul candidaţilor în săli este permis începând de la ora 8:00, până la ora 8:30.
Examenul va începe la ora 9.00.

Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza buletinului/cărţii de identitate (a certificatului de naştere, în cazul în care candidatul nu are buletin/carte de identitate).

REPARTIZARE SĂLI EXAMEN