General

Prin pozitia sa, Scoala Gimnaziala “Marin Preda” se afla în estul municipiului Pitesti, cartierul Ceair fiind o zona centrala, aproape de institutiile de cultura, de marile unitati comerciale, de mari licee, de centrul civic si de Bazinul Olimpic.De asemenea, este situata la marginea Parcului Expo, o zona verde, curata, linistita. Aceasta pozitionare geografica determina si atragerea a numerosi elevi din zona limitrofa/suburbana, în preajma scolii existând statii de maxi-taxi care asigura elevilor navetisti un transport rapid, eficient si în siguranta.
Scoala Gimnaziala “Marin Preda” este locul unde elevul este vazut ca viitor cetatean al municipiului si toate activitatile derulate aici il au in centru. Aici, printr-o imbinare armonioasa intre valorile traditionale ale poporului roman si tendintele moderne ale societatii europene, fiecarui elev ii va fi revelata si pusa in valoare orice aptitudine individuala, folosindu-se cele mai moderne metode, in vederea asigurarii unui viitor sigur pentru fiecare.Cladirea scolii are 3 nivele, dispune de: 13 sali de clasa; 2 laboratoare (fizica/chimie, informatica); sala amfiteatru; secretariat; biblioteca, sala de sport spatioasa. Acest fapt face ca sala sa fie utilizata pentru numeroase competitii si este închiriata la cluburi sportive de karate, tenis, baschet, etc.
Gradinita “Paradisul Copiilor” cu 3 sali de clasa si o curte pentru joaca, împrejmuita, în extindere. Laboratoarele sunt dotate cu aparatura adecvata, care permite predarea utilizând softul educational. Aspectul general al scolii este unul îngrijit, aerisit, primitor si decorat cu gust. În curtea scolii, ca investitie în derulare, se construieste o viitoare gradinita cu program prelungit, care vine în întâmpinarea cerintelor unei populatii prescolare în continua crestere, dar si în întâmpinarea cerintei parintiolor de a implementa programul “Scoala dupa scoala”.
Oferta educațională
Școala Gimnazială ”Marin Preda” vă așteaptă cu o ofertă educațională diversificată și de calitate, care să asigure atingerea standardelor de învățare și promovare a valorilor europene într-un climat de siguranță fizică și psihică.
Școala noastră dispune de toate condițiile pentru ca elevii noștri să poată să învețe temeinic și să-și dezvolte competențe și atitudini care le vor permite să funcționeze cu succes, ca adulți, într-o societate democratică. Există un număr de 19 săli de clasă dotate corespunzător, disponibile pentru ciclurile preșcolare, primar și gimnazial, sala de sport și teren de sport. O gamă largă de abtilități școlare și extrașcolare vor valorifica și dezvolta talentele și interesele specifice elevilor și vor contribui esențial la formarea acestora ca personalități echilibrate și armonioase, capabili să trăiască într-o lume modernă și polivalentă.

Şcoala Gimnazială şcolarizează copii, cu vârsta între 3 şi 14 / 15 ani:
– învățământ preşcolar: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare (cu program normal și program prelungit)
– învățământ primar : clasa pregătitoare şi clasele I-IV
– învățământ gimnazial : clasele V-VIII
Pentru anul şcolar 2021 – 2022, conform planului de şcolarizare aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie, oferta de şcolarizare pentru clasele de început este:
– 3 grupe de grădiniță cu program normal
– 6 grupe de grădiniță cu program prelungit
– 4 clase pregătitoare
– 3 clase I
– 3 clase a V-a
De asemenea, pentru anul şcolar 2021 – 2022, dispunem de locuri libere pentru grupele/clasele care nu sunt la început de ciclu şcolar. Locurile în aceste clase se ocupă prin transfer şcolar, conform informaţiilor suplimentare oferite direct de către serviciul secretariat.

Oferta curriculară

Oferta curriculară a Școlii Gimnaziale ”Marin Preda” urmărește ca și în anul școlar 2021 – 2022 să utilizeze cu maxim de randament resursele umane și materiale în scopul de a răspunde nevoilor și intereselor elevilor și părinților prin:
– Existenţa unui curriculum nucleu aplicat creator, conform metodologiei în vigoare;
– Programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor;
– Existenţa unor programe guvernamentale pentru sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate;
– Aplicarea unor strategii adecvate profilului şi nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ-formativ;
– Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;
– Existenţa unor activităţi extracurriculare atractive;
– Gamă variată de cursuri oferite de C.C.D. pentru perfecţionarea cadrelor didactice

OBIECTIVELE SPECIFICE SCOLII:

Asigurarea unui personal didactic bine pregătit prin participarea la cursuri de pefecționare și formare continuă
Organizarea de activități de instruire și consiliere pentru elaborarea de programe de opțional competitive
Dezvoltarea competențelor de comunicare ale elevilor
Depistarea, dezvoltarea si cultivarea talentelor
Familiarizarea elevilor cu elemente ale culturii engleze, germane și franceze
Cultivarea capacității creative a elevilor
Educarea elevilor pentru mediu
Dezvoltarea toleranței
Accesarea unor proiecte europene
Dezvoltarea de parteneriate educaționale
Modernizarea continuă a bazei materiale a școlii
Atragerea de resurse extrabugetare

Viziunea Şcolii Gimnaziale „Marin Preda” Piteşti
Școala trebuie să se constituie într-un climat pozitiv, favorabil dezvoltării complexe a elevului, care să conducă la creșterea motivației intrinsece a învățării permanente, conștiente, asigurând transmiterea valorilor culturale și sociale către tânăra generație.
Scopul școlii este plasarea elevului în centrul actului educațional, centrarea pe dezvoltarea competențelor necesare formării unei personalități armonioase, responsabilă cu propria formare, prin autoeducație, accentuând în același timp importanța lucrului/spiritului de echipă, adecvarea activităților la particularitățile și nevoile școlarului.
Misiunea Şcolii Gimnaziale „Marin Preda” Piteşti
În condițiile educației permanente și a unei societăți în continuă schimbare, ne dorim ca fiecare elev să fie pregătit să gândească critic, liber și creativ, să poată susține comunicarea interumană, să manifeste capacități de analiză și apreciere ale propriului comportament și al semenilor săi, să dezvolte o atitudine pozitivă de cooperare, toleranță și empatie.
Cultivarea respectului față de valorile umane, libertate, democrații, instituții sociale, îl vor ajuta pe tânăr să se integreze în societate ca personalitate distinctă, capabilă de opinii personale, dialog, comportament dezirabil, acțiune, bun antreprenor, care să conștientizeze importanța învățării pe tot parcursul vieții în cadrul comunității europene.