Archive for March 25th, 2024

În atenția cadrelor didactice care participă la etapa pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar 2024

Grafic desfășurare inspecții la clasa Procedură organizarea, desfășurarea și evaluarea inspecției speciale la clasă, în cadrul etapelor de mobilitate Condiții specifice