ANUNȚ

Conform procesului verbal nr 1673/ 28.05.2021 si aprobării in CA  locurile rămase libere, în condițiile suplimentării, la :

Grădinița cu program normal sunt: grupă mică- 23, grupă mijlocie- 9, grupă mare – 2;

Grădinița cu program prelungit sunt: grupă mică- 13 (au fost 10 reînscrieri), grupă mijlocie- 3, grupă mare – 7.

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE


Conform Adresei M.E.C. nr. 28269/ 27.04.2021, în situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar este mai mare decât numărul numărul de locuri libere, vor fi aplicate succesiv, CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE, care presupun existența unor documente doveditoare, după cum urmează:
•           Document care dovedește faptul că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/ centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
•           Document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
•           Frate/ soră înmatriculat, în anul școlar următor în Școala Gimnazială ”Marin Preda” Pitești
•           Document medical eliberat de medicul specialist/ certificat de orientare școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

CRITERII SPECIFICE

a)      Preşcolarii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, iar aceştia sunt încredinţaţi cu documente legale unei persoane cu domiciliul în circumscripţia unităţii de învăţământ;

b)      Preşcolarii ai căror părinţi/tutore dovedesc cu documente legale, că locul de muncă este în circumscripţia unităţii de învăţământ;

c)       Preşcolarii ai căror bunici pot face dovada cu documente legale, că au domiciliul în circumscripţia unităţii de învăţământ;

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

9 Responses to “ANUNȚ”

 1. mejaqq pkv says:

  … [Trackback]

  […] Information on that Topic: marinpredapitesti.ro/2021/05/28/anunt-111/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: marinpredapitesti.ro/2021/05/28/anunt-111/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: marinpredapitesti.ro/2021/05/28/anunt-111/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Find More here to that Topic: marinpredapitesti.ro/2021/05/28/anunt-111/ […]

 5. healing music

  healing music

 6. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: marinpredapitesti.ro/2021/05/28/anunt-111/ […]

 7. … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: marinpredapitesti.ro/2021/05/28/anunt-111/ […]

 8. dee88 says:

  … [Trackback]

  […] Information on that Topic: marinpredapitesti.ro/2021/05/28/anunt-111/ […]

 9. … [Trackback]

  […] Info to that Topic: marinpredapitesti.ro/2021/05/28/anunt-111/ […]