ANUNȚ TICHETE SOCIALE

 

În conformitate cu O.U.G. 133/2020, se demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordare tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 lei/an școlar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

Condiții de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

 • Venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de 1.115 lei, pentru elevi din ciclul primar și gimnazial;
 • Venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de până la 284 lei, pentru preșcolari 3-6 ani;
 • Să se facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală (adeverință).

Pentru anul școlar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, până la data de 10.09.2020 la sediul Primăriei din localitatea de domiciliu, însoțite de următoarele acte doveditoare:

 • Acte de identitate ale părinților/reprezentantului legal (în original și copie);
 • Documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal (în original și copie) ; după caz, (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii);
 • Certificate de naștere ale copiilor (original și copie);
 • Dovada înscrierii la grădiniță/ școală- Adeverința de la școală
 • Certificat de căsătorie părinți (original și copie);
 • Certificat de deces părinte (unde este cazul) în original și copie;
 • Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz);
 • Hotărâre judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.

Cererea poate fi descărcată de pe pagina Școlii Gimnaziale ,,Marin Preda”, Pitești.

Menționăm că suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în anumite magazine din raza localității de domiciliu a fiecărui titular de tichet. Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului.

Model cerere:

                                                               Cerere tichete sociale 2020

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

6 Responses to “ANUNȚ TICHETE SOCIALE”

 1. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: marinpredapitesti.ro/2020/09/06/anunt-tichete-sociale/ […]

 2. dadukopro says:

  … [Trackback]

  […] Read More on on that Topic: marinpredapitesti.ro/2020/09/06/anunt-tichete-sociale/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Find More on on that Topic: marinpredapitesti.ro/2020/09/06/anunt-tichete-sociale/ […]

 4. Uodiyala says:

  … [Trackback]

  […] Find More Information here on that Topic: marinpredapitesti.ro/2020/09/06/anunt-tichete-sociale/ […]

 5. … [Trackback]

  […] Read More Information here to that Topic: marinpredapitesti.ro/2020/09/06/anunt-tichete-sociale/ […]

 6. … [Trackback]

  […] Find More on to that Topic: marinpredapitesti.ro/2020/09/06/anunt-tichete-sociale/ […]