DECIZIE

pentru numirea membrilor din Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Marin Preda,, din Piteşti, anul scolar 2015-2016
Profesor Simion Constantin Romulus, director al Scolii Gimnaziale ,,Marin Preda ‘’, judeţul Arges, numit prin decizia IȘJ Arges cu nr. 1630 din 20.08.2015, în temeiul:
– art. 97 din Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011,
– standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial,
– art. 96 din Legea Educației Naționale nr.1 din 2011, având în vedere prevederile:
– Art. 19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 5115/2014,
– Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, aprobat în Consiliului de administraţie din 10.09.2015,
– Ordinul nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare §i functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, publicat in Monitorul Oflcial al Romaniei, partea I, nr. 696/23.09.201 privind modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4925/08.09.2005,
– Alegerile si Hotărârea Consiliului Profesoral din data de 10.09.2015,
– Alegerile Comitetelor de parinti pe Scoala din data de 2.09.2015,
– Hotărârea Consiliului Local Pitesti cu nr. 240/09.07.2015, privind numirea reprezentantilor consiliului local in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica, din municipiul Pitesti,
DECIDE:
Art.1 Se revizuieste la nivelul unităţii de învăţământ, pentru anul şcolar 2015-2016, Consiliul de administraţie, în următoarea componenţă:
1. Preşedinte Simion Constantin Romulus – director;
2. Membru –Radomir Georgeta, reprezentant ales în Consiliul Profesoral;
3. Membru – Badescu Gabriela, reprezentant ales în Consiliul Profesoral;
4. Membru – Rosu Adeluta, reprezentant ales în Consiliul Profesoral;
5. Membru – Tudorache Ana-Florina – reprezentant părinţi;
6. Membru – Ursache Gheorghita – reprezentant părinţi;
7. Membru – Nistor Ramona – reprezentant al Primăriei Pitesti;
8. Membru – Popescu Ionut– reprezentant al Consiliului Local;
9. Membru – Florea Daniel – reprezentant al Consiliului Local;
Radu Oana – secretar, cadru didactic.
Manea Ileana, reprezentant sindical, conform procesului verbal înregistrat cu nr. 2298/18.09.2015.
Art. 2. Prezenta decizie se încredinţează membrilor comisiei de către serviciul secretariat din cadrul instituţiei publice.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

5 Responses to “DECIZIE”

 1. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: marinpredapitesti.ro/2015/09/29/decizie/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Info to that Topic: marinpredapitesti.ro/2015/09/29/decizie/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: marinpredapitesti.ro/2015/09/29/decizie/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Read More here to that Topic: marinpredapitesti.ro/2015/09/29/decizie/ […]

 5. blote tieten says:

  … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: marinpredapitesti.ro/2015/09/29/decizie/ […]