Archive for January 8th, 2018

În atenția personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic al Școlii Gimnaziale ”Marin Preda”, Pitești

Pentru a completa dosarul Comisiei de Perfectionare, având în vedere prevederile art. 72 din ROFUIP, aprobat prin O.M.E.N.C.S. Nr. 5079/2016 și Metodologia formării continue a personalului didactic, vă rugăm ca până în data de 19.01.2018: – să completați tabelele din documentul anexat (cursurile de perfecționare efectuate în ultimii 3 ani) și sa le transmiteți la […]