Scoala franceza

Între anii 2000-2014 a funcţionat în cadrul Şcolii Gimnaziale “Marin Preda” Piteşti , Şcolară franceză ,,MLF – RENAULT,,.

Unitatea școlară franceză ,,MLF – RENAULT,, este găzduită în unitatea noastră din anul 2000.
Își desfășoară activitatea în 3 săli (2 săli de clasă și o anexă folosită pentru servirea mesei în serviciu de catering). Este deservită de către un director francez Cedric Aymerial (fiind implementat sistemul francez educațional) și un cadru didactic angajat român. Este frecventată de elevi de origine franceză.

Din anul  2000 unitatea noastră școlară a beneficiat din punct de vedere material, educațional și cultural de prezența acestora. Din punct de vedere material (amintim că anual am înaintat și Primăriei Pitești, anexat contractului, lucrările realizate detaliat) remarcăm lucrările periodice de întreținere și investiții (în școală, sală de sport, curtea școlii) în valoare de cel putin 6000 euro/an drept contravaloare a chiriei.

Menționăm astfel:

  • asfaltarea terenului de baschet (împrejmuire curte mică),
  • refacerea rețelei pluviale a școlii,
  • montarea de geamuri termopan la sala de sport și la alte 6 săli de clasă,amenajarea grupului sanitar de la parter și etajul I,
  • amenajarea holului de la intrare (gresie, zugrăvit, lambriuri),
  • amenajarea a două săli de clasă (parchet, labriuri, zugrăvit),
  • amenajarea sălii de muzică (camerata) cu mobilier, lambriuri, termopan ș.a.m.d.

Amintim faptul că periodic au sprijinit prin donații și sponsorizări unitatea școlară (nu au intrat în calculul sumei amintite anterior) cu:

  • calculatoare de la S.C. Automobile Dacia S.A. (în 2009 au adus 15 aparate),
  • materiale sportive (în anul școlar curent au adus materiale folosite și de elevii noștri în valoare de 2000 euro ce vor rămâne în școală la plecarea acestora),
  • mobilier școlar.

O parte din cadrele didactice din școala noastră (învățământ, preșcolar și primar), realizează activități didactice comune și proiecte educaționale cu elevii noștrii și elevii francezi.

Școala franceză ne sprijină permanent în desfășurarea activităților propuse (exemplu pavoazarea holurilor școlii).

Un alt exemplu este cel al unui proiect anual intitulat ,,Schimb cultural si lingvistic,, ce are drept obiectiv colaborarea şi cunoaşterea reciprocă a elevilor români și francezi, organizarea de excursii in scop pedagogic, transport gratuit – asigurat de SC Automobile Dacia- Renault SA.