ANUNȚ

În atenția candidaților care susțin proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv – mai 2024

https://isjarges.ro/wp-content/uploads/2024/05/Anun%C8%9B-probe-bilingv-2024.pdf

PROGRAMAREA TESTELOR DE APTITUDINI ȘI A PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV – MAI 2024

https://isjarges.ro/wp-content/uploads/2024/05/Programare-teste-aptitudini-%C8%99i-bilingv.pdf

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.