Anunț

Școala  Gimnazială  ”Marin Preda” Pitești  este partener in Proiectul „Construirea unor medii de învățare incluzive, pozitive și echitabile la nivel de școală” (SWPBS)

„Construirea unor medii de învățare incluzive, pozitive și echitabile la nivel de școală” (SWPBS) este un program ERASMUS +, Acțiunea-cheie 3, Sprijin pentru reformarea politicilor, care își propune să instituie, în patru țări din UE (Cipru, Finlanda, Grecia, România), o cultură socială nediscriminatorie și favorabilă incluziunii și, totodată, sprijinul comportamental socio-emoțional necesar tuturor copiilor dintr-o școală.

SWPBS se bazează pe sprijinul pentru un comportament pozitiv (PBS), o abordare științifică prin care personalul școlar beneficiază de un cadru organizațional pentru a acționa preventiv cu sprijinul unor antrenori externi. Proiectul SWPBS își propune să promoveze modelul de soluționare a problemelor, în care conducerea și personalul școlii încearcă să identifice nevoile școlii, să proiecteze și să execute un plan de acțiune și să evalueze implementarea acestuia. Cadrul SWPBS de soluționare a problemelor oferă cadrelor didactice practici de instruire bazate pe dovezi și abilități de management la clasă pentru a crea medii incluzive și pozitive pentru toți elevii.

Proiectul SWPBS urmează o abordare de schimbare a sistemelor, care implică faptul că cel mai mare impact în materie de îmbunătățire a rezultatelor comportamentale și academice ale elevilor, a climatului școlar și a satisfacției muncii cadrelor didactice va rezulta din munca depusă de întreaga școală. În plus, școala devine „mediul-gazdă” pentru prevenirea problemelor grave prin formarea și instruirea personalului în scopul adoptării și utilizării practicilor bazate pe dovezi în interiorul și în afara sălilor de clasă.

https://www.pbiseurope.org/ro/

 

 

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

3 Responses to “Anunț”

 1. … [Trackback]

  […] Info to that Topic: marinpredapitesti.ro/2019/10/24/anunt-108/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: marinpredapitesti.ro/2019/10/24/anunt-108/ […]

 3. site says:

  … [Trackback]

  […] Read More on to that Topic: marinpredapitesti.ro/2019/10/24/anunt-108/ […]