Rosu Adeluta

europas
Curriculum vitae Europass
Informaţii personale
Nume/Prenume: Rosu Adeluta
Adresă(e)” Pitești
Telefon(oane)
E-mail(uri): rosuadela10@yahoo.ro
Naţionalitate(-tăţi): Română
Data naşterii: 16.07.1970
Sex: Feminin
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
Perioada 2004-2013
Funcţia sau postul ocupat Metodist I.S.J.
Activităţi şi responsabilităţi principale Aferente funcției
Numele şi adresa angajatorului ISJ Argeș
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada 2011-2012
Funcţia sau postul ocupat Responsabil C.A.C.
Activităţi şi responsabilităţi principale Aferente funcției
Numele şi adresa angajatorului Scoala Gimnaziala Marin Preda Pitesti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada 2001-2005
Funcţia sau postul ocupat Consilier educativ
Activităţi şi responsabilităţi principale Aferente funcției
Numele şi adresa angajatorului Școala Gimnazială ”Marin Preda” Pitești
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ

Denumire curs formareProgramul de inițiere/perfecționare ”Competențe antreprenoriale”

Educaţie şi formare
Perioada 1985-1989
Calificarea / diploma obţinută Învățător
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Liceul Pedagogic Câmpulung
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Nationala
Perioada 1991-1996
Calificarea / diploma obţinută Profesor
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea din Pitești, Facultatea de Teologie Litere
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Nationala
Perioada 2010-2012
Calificarea / diploma obţinută Master
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe ale Educației
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Nationala
Perioada 2011-2012
Calificarea / diploma obţinută Formator județean
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare MECTS; ISJ Argeș; Universitatea ”Valahia” din Târgoviște
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Nationala
Denumire curs formare Programul de formare continuă ”Abilitare curriculară”
Perioada 2012
Calificarea / diploma obţinută Specialist
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale; Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului; S.C. Project Consulting S.R.L.
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Nationala
Perioada 2011
Calificarea / diploma obţinută Formator
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse; M.E.C.T; Zece Plus
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Nationala
Denumire curs formare Programul de perfecționare ”Formator”
Perioada 2010
Calificarea / diploma obţinută Utilizator/operator AEL
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare ISJ Argeș; MECTS; SIVECO România
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Nationala
Denumire curs formare Curs de formare AEL
Perioada 2009
Calificarea / diploma obţinută Mentor
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare M.E.C.I.; Univ. din Pitești; D.P.P.D.
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Nationala
Denumire curs formare Programul ”Formarea îndrumătorilor de practică pedagogică”
Perioada 2008
Calificarea / diploma obţinută Formator județean
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare MECT; Univ. din Pitești; D.P.P.D.
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Nationala
Denumire curs formare Programul ”Management și Comunicare”
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Limba engleza Ascultare(FB) Citire(FB) Participare la conversaţie(FB) Discurs oral(FB) Exprimare scrisă(B)
Limba franceza Ascultare(FB) Citire(FB) Participare la conversaţie(B) Discurs oral(B) Exprimare scrisă(B)
Competenţe şi abilităţi sociale Sociabilitate; abilitați de comunicare; empatie și asertivitate; practica didactică și socială.
Competenţe şi aptitudini organizatorice Organizarea colectivelor umane; comunicare; colaborare; practica didactică și socială.
Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea și operarea cu instrumente tehnice specifice diferitelor discipline de învățământ; practica didactică.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Bune și foarte bune; utilizarea curentă și practica didactică.
Competenţe şi aptitudini artistice Fotografie, dans, teatru,practica didactică; pregătirea școlară.
Permis(e) de conducere Da. Categoria B