Înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul școlar 2018-2019

În unitatea noastră se desfăşoară programul „Școală după școală” şi sunt aprobate 3 clase pregătitoare.
Atenţie: aplicația informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ.

Documente solicitate:

1. o fotocopie a actului de identitate propriu al părintelui;
2. o fotocopie a certificatului de naștere al copilului;
3. documentele care fac dovada adresei de domiciliu;
4. o copie a documentului prin care CJRAE/CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului (în cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018 inclusiv);
5. documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare (în cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție).

Criteriile generale de departajare sunt următoarele art. 10. – (2):

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă

Comisia pentru evaluarea psihosomatica a copiilor

Comisii-evaluare-psihosomatica-2018-2019

Acte-necesare-evaluare-psihosomatică

Ziua porților deschise -7 martie 2018

Ordin privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019

Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3.242/23.02.2018 privind aprobarea calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019

Programul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare este următorul:

Luni-Vineri: 8:00 – 18:00

Programarea telefonica se poate realiza la numarul : 0248/610.880

Străzi arondate:

Calea Bucuresti: case şi L15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 şi Bl. 1, 3, 5; Str. Ion Câmpineanu: 1, M4 şi case; Str. Aleea Parcului: 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi case; Str. Tache Ionescu: Q2, Q1, Q3, N1, N2, M2, P3 si case; Str. Livezilor: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 si case; Str. Garoafelor: N1B, M3, P1; Str. Calea Bascovului: B1, B2, B4, B5, B7, B8, M1 si case; Str. General Eremia Grigorescu: P2; Str. Florilor: case; Str. Maternitatii: case si bl. 59; Str. Victoriei: case si bl. 56G; Str. Pictor Nicolae Grigorescu: case; Calea Câmpulung (partea stângă, pe direcţia Piteşti-Câmpulung); Str. Ana Ipatescu: 2,7 si case; Str. Depozitelor (Colonia ACH): ETP 104, 31, baracile 1-17 (fosta colonie ACH) si blocul nou CNCD.

Circumscripții școlare

Arondarea străzilor corespunzătoare unităților de invățământ din Pitești