Archive for March 5th, 2019

Calendarul simularii Evaluarii Nationale, clasa a VIII-a

Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 – 2020

https://isjarges.ro/wp-content/uploads/2019/02/ORDIN-Nr.-4829-din-30-august-2018-privind-organizarea-%C5%9Fi-desf%C4%83%C5%9Furarea-admiterii-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntul-liceal-de-stat-pentru-anul-%C5%9Fcolar-2019-2020_0.pdf

Comisia de mobilitate 2019