ANUNȚ

Conform procesului verbal nr 1673/ 28.05.2021 si aprobării in CA  locurile rămase libere, în condițiile suplimentării, la :

Grădinița cu program normal sunt: grupă mică- 23, grupă mijlocie- 9, grupă mare – 2;

Grădinița cu program prelungit sunt: grupă mică- 13 (au fost 10 reînscrieri), grupă mijlocie- 3, grupă mare – 7.

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE


Conform Adresei M.E.C. nr. 28269/ 27.04.2021, în situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar este mai mare decât numărul numărul de locuri libere, vor fi aplicate succesiv, CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE, care presupun existența unor documente doveditoare, după cum urmează:
•           Document care dovedește faptul că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/ centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
•           Document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
•           Frate/ soră înmatriculat, în anul școlar următor în Școala Gimnazială ”Marin Preda” Pitești
•           Document medical eliberat de medicul specialist/ certificat de orientare școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

CRITERII SPECIFICE

a)      Preşcolarii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, iar aceştia sunt încredinţaţi cu documente legale unei persoane cu domiciliul în circumscripţia unităţii de învăţământ;

b)      Preşcolarii ai căror părinţi/tutore dovedesc cu documente legale, că locul de muncă este în circumscripţia unităţii de învăţământ;

c)       Preşcolarii ai căror bunici pot face dovada cu documente legale, că au domiciliul în circumscripţia unităţii de învăţământ;

Criteriile generale și specifice pentru Înscrierea în învățământul primar – ETAPA A II-A

Criteriile generale de departajare  pentru Înscrierea în învățământul primar –  ETAPA A II-A

 Sunt următoarele:

1. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

2. existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

3. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

4. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă

Criteriile specifice de departajare aprobate de ISJ Argeș  pentru Înscrierea în învățământul primar ETAPA A II-A

                       Sunt următoarele:

 1. Școlari care au frecvantat cursurile grădiniței cu program prelungit sau grădinița cu program normal din cadrul unității;

2. Școlari ai căror părinți/ tutore dovedesc cu documente legale, că locul de muncă este în circumscripția/ vecinătatea școlii; 

3. Școlari ai căror bunici pot face dovada cu documente legale, că au domiciliul în circumscripția școlii;

Sesiune Înscriere / Reînscriere grădiniță Anul Școlar 2021 – 2022

Conform Adresei M.E.C nr. 28269/ 27.04.2021, sesiunea de REÎNSCRIE/ ÎNSCRIERE a copiilor de vârste cuprinse între 3 – 6 ani se va derula succesiv, urmând următorul calendar:


• REÎNSCRIERI: 17 Mai 2021 – 30 Mai 2021
• ÎNSCRIERI: începând cu 31 mai 2021


CAPACITATEA GRĂDINIȚEI

Numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2021 – 2022:
Gădinița cu program prelungit GPP:
• 1 grupă mică– 20 locuri
• 2 grupe mijlocii– 40 locuri
• 2 grupe mari – 49 locuri
Gădinița cu program normal GPN:
• 1 grupă mica – 20 locuri
• 1 grupa mijlocie – 20 locuri
• 1 grupă mare – 25 locuri

 • Pentru grupele: mici, mijlocii și mari, numărul de locuri disponibile va fi afișat după perioada de reînscriere (17.05-30.05.2021)

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE
Conform Adresei M.E.C. nr. 28269/ 27.04.2021, în situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar este mai mare decât numărul numărul de locuri libere, vor fi aplicate succesiv, CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE, care presupun existența unor documente doveditoare, după cum urmează:
• Document care dovedește faptul că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/ centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
• Document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
• Frate/ soră înmatriculat, în anul școlar următor în Școala Gimnazială ”Marin Preda” Pitești
• Document medical eliberat de medicul specialist/ certificat de orientare școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Calendar Evaluarea Națională pentru clasa a II-a, a IV-a ,a VI-a 2021

Calendar Evaluarea Națională pentru clasa a VI-a 2021– calendar nou

 • 12 mai 2021: Limbă şi comunicare
 • 13 mai 2021: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
 •  

Calendar Evaluarea națională pentru clasa a IV-a 2021

 • 18 mai 2021: Limba română
 • 19 mai 2021: Matematică
 • 20 mai 2021: Limba maternă

Calendar Evaluarea Națională pentru clasa a II-a 2021

 • 25 mai 2021 – Limba română & limba maternă (scris)
 • 26 mai 2021 – Limba română & limba maternă (citit)
 • 27 mai 2021 – Matematică 
 • 28 mai 2021 – Limba română pentru minoritățile naționale (scris & citit)

Cerere reinscrirere gradinita 2021-2022